Vision 6: Improvement of Electronic Toll Collection Lanes (EASY PASS) - การปรับปรุงช่องทางอัตโนมัติสำหรับบัตรอีซี่พาส (Kopie 1)

18.06.2018

At the approach to tollgates on expressways there are often traffic jams which are induced due to invalid/ expired/ empty/ missing smart cards causing vehicles to become stopped at the automated toll gate barrier. In such a case, an officer of the toll collection company must leave their booth and guide the car backwards and then redirect the car into a cash payment lane. Mostly two or three cars behind also need to reverse back to give space to the offending car to move out of the automated toll lane. This is a dangerous and time consuming procedure which often blocks lanes for several minutes. Assuming one car every 10 seconds, a 3 minute delay would queue up 18 cars. This delay limits the throughput of automated gates far below manual gates and creates longer cues on automated lanes in comparison to manual cash payment lanes.

A viable solution to this problem would be to install one additional card reader on a gantry 5m before the toll gate. For the case the card is invalid/ expired/ empty/ missing, a display would indicate that the driver must change to an adjacent cash payment lane and avoid forcing several cars to reverse back.

As a result, the throughput of automated gates would be substantially higher, lessen the waiting time and in addition the toll collection company would need less officers and reduce this expense and avoid endangering their officers redirecting traffic at the toll gates.

Disclaimer: This is a proposed solution and not yet a project

----------------------------------------------------------------------------------------

ปัจจุบันปัญหารถติดบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการจัดการระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่ช่องทางอัตโนมัติ หรือ อีซี่พาส (Easy Pass) ซึ่งหากบัตรไม่ถูกต้อง, บัตรหมดอายุ, ยอดคงเหลือไม่เพียงพอ หรือบัตรสูญหายจะทำให้รถไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่ทางด่วนจึงต้องออกมาจากบูธของตัวเองและให้รถคันหลังนั้นถอยไปประมาณ 2 - 3คัน เพื่อให้รถคันที่เกิดปัญหานั้นสามารถถอยหลัง และย้อนไปยังช่องเงินสด/ เติมเงิน ขั้นตอนเหล่านี้ได้สร้างความอันตรายและใช้เวลานานในการปิดกั้นถนนเป็นเวลาหลายนาที สมมติรถ 1 คันมีความล่าช้า 10 วินาที ภายใน 3 นาทีจะมีรถติดกัน 18 คัน การจำกัดปริมาณรถบนทางด่วนนี้สามารถทำได้ด้วยการระบุคู่มือไว้ตั้งแต่ทางขึ้นและสร้างเส้นทางแบ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้รถสามารถวิ่งไปยังช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass) หรือ ช่องเงินสด/ เติมเงิน (Cash/ Top Up) ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด ควรจะมีการเพิ่มจุดจับและรับสัญญาณของ Card reader ล่วงหน้าในระยะ 5 เมตร ก่อนที่จะถึงช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass) และในกรณีที่บัตรไม่ถูกต้อง, บัตรหมดอายุ, ยอดคงเหลือไม่เพียงพอ หรือบัตรสูญหายสัญญาณไฟจะแสดงผลกรณี เช่น สีเหลือง (กำลังดำเนินการตรวจสอบ) สีเขียว (ดำเนินการสำเร็จ) หรือสีแดง (ไม่ผ่าน) รถจึงต้องเปลี่ยนช่องทางชำระเงินไปยังช่องเงินสด/ เติมเงิน (Cash/ Top Up) ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถหลีกเลี่ยงรถติดและไม่เป็นการบังคับให้รถหลายคันต้องย้อนกลับอีกด้วย

ดังนั้นจึงส่งผลให้การรับส่งข้อมูลของประตูอัตโนมัตินั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากและลดเวลาในการรอคอย อีกทั้งบริษัทที่จัดเก็บค่าผ่านทางสามารถจ้างเจ้าหน้าที่ในอัตราที่น้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายในขณะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย.

หมายเหตุ: โครงสร้างนี้เป็นเพียงแค่การเสนอแนวทางแก้ไขเท่านั้นยังมิได้มีด้าเนินโครงการจริงแต่อย่างใด

Contact

Dorsch Consult asia Co., Ltd.

E-Mail: dcasia(at)dorsch.co(dot)th
Fon: + 66 (0) 2 679 8900
Fax: + 66 (0) 2 679 8995